برای یک قلب قوی و جسور همه چیز ممکن است

/ 2 نظر / 9 بازدید
شوکولات

ولی من که قلب جسور ندارم که....[ناراحت]

افسون(عروس شیرازی)

[گل]