.......؟

برای هرزگی هزار راه هست اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به (پاکدامنی)کثیف نیست

/ 3 نظر / 30 بازدید
فروغ

کسى که کردارش او را به جایى نرساند ، افتخارات خاندانش او را به جایى نخواهد رسانید . . .

افسون(عروس شیرازی)

چقدرم این مدل پاکدامنیا زیاد شده.... مثل همیشه گل گفتی عزیز

بهار(بوسه ي تقدير)

گل گفتي